Foto: Redd Barna/Marianne Skogen
Odd Sverre Pedersen understreker at det er viktig å spørre. Han ønsker å være åpen om sin egen historie og det å bære på hemmeligheten for at andre skal forstå at de ikke er alene.

Odd Sverre Pedersen ble utsatt for seksuelle overgrep fra en i nærmiljøet fra han var syv år til han ble myndig. Overgrepene startet forsiktig og utviklet seg. Dette gjorde at Odd Sverre tenkte at han hadde godtatt det. Har jeg egentlig sagt nei? spurte han seg selv.

-  Jeg tenkte det bare var meg. Jeg leste om voldtekter, men jeg hadde ikke opplevd vold. Og voldtekt er noe jenter utsettes for. Ordet incest kjente jeg ikke til, forteller Odd Sverre.

Dette gjorde at han tenkte han var helt alene om det. Det Odd Sverre beskriver kjenner vi igjen fra flere som har delt sine historier. Barn som utsettes for seksuelle overgrep tror ofte de er alene og føler skyld. - Jeg tenkte jeg hadde skyld i det som skjedde, at det var noe jeg selv hadde vært med på, sier mange.

Det var ingen som spurte

Odd Sverre brukte mye krefter på å skjule hemmeligheten han bar på. Det var veldig viktig for ham at ingen andre skulle forstå at noe var galt. Han var redd for å få oppmerksomhet og å bli avslørt. Derfor holdt han seg i bakgrunnen og passet på ikke å stikke seg fram.

- Jeg var annerledes - et lett bytte for mobbere på skolen senere. Kanskje ble jeg det, fordi jeg var vant til å bli kommandert. Først da jeg kom på ungdomsskolen begynte jeg å tenke at jeg ikke var alene, sier han.

Men Odd Sverre sa ikke fra til noen, han var redd for at familien skulle bli ødelagt om noen fikk vite noe. Og det var ingen som spurte. Derfor fortsatte overgrepene i flere år til. 

Foto: Anti
Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep holder i gjennomsnitt på hemmeligheten i over 17 år. Halvparten av Norges befolkning kjenner personlig én eller flere som har blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn. Likevel er det skremmende stille. Denne tausheten må vi til livs.

Å bære på en hemmelighet

Å bære på en hemmelighet krever energi. Det opptar tankene og går utover nattesøvnen. Odd Sverre forteller at han slet med å konsentrere seg på skolen, ofte etter å ha ligget våken hele natta og tenkt. Han tenkte blant annet på hvordan han skulle komme seg ut av overgrepene, og han lurte mye på om det var noen han kunne fortelle det til.

Mange som opplever å være utsatt for seksuelle overgrep bærer på hemmeligheten og skamfølelsen i lang tid. Det er feil person som bærer på skam og skyld. Det å snakke med noen kan føles som en lettelse. 

Det er ikke farlig å spørre. Men spør flere ganger

Det tok to år fra Odd Sverre møtte sin nåværende kone til han snakket med henne om overgrepene. Hun hjalp ham med å finne fram til nærmeste støttesenter mot incest og seksuelle overgrep. Der møtte han andre som delte hans erfaringer med å bære på hemmeligheten, på skammen og på skylden. Gjennom samtaler og grupper ble det lettere å snakke om det som hadde skjedd. 

Seksuelle overgrep er tabubelagt, og derfor er det så vanskelig å spørre. Men tausheten og mangel på spørsmål bidrar til at skammen blir værende hos feil personer, de utsatte.

- Å spørre om noe i forbindelse med seksuelle overgrep, er som å snakke med noen som har mistet en nær. Folk er redde for hva som skal skje hvis de spør, sier Odd Sverre. Men han understreker at det ikke er farlig å spørre. - Spør gjerne flere ganger, oppfordrer han. Odd Sverre løfter også frem betydningen av å snakke med barn og unge om hva som er rett og galt. Barn må lære om egne og andres grenser.

I mange år var Odd Sverre preget av at overgriper hadde et psykisk overtak på ham. Nå etter mange år har skammen sluppet taket og Odd Sverre er nå med i nettverket Utsatt mann der han ønsker å være en ressurs for andre som er utsatt for overgrep.

Bryt tausheten!

Redd Barna ønsker med kampanjen Jeg er her å bryte tausheten rundt seksuelle overgrep. 17,5 år er altfor lenge å bære på den feilplasserte skammen. Det er aldri det barnet som blir utsatt sin skyld. Vi må tørre å spørre og vi må se, lytte og tro på barn. Konsekvensene av å bære på den vonde hemmeligheten er langt større enn vi tror. Seksuelle overgrep er et folkehelseproblem. Slik kan det ikke være. Vi må snakke i hjel tabuer rundt seksuelle overgrep. Vi må være modige på barns vegne. Og vi må tørre å spørre.

 

  • Er du bekymret for et barn eller har du selv vært utsatt for seksuelle overgrep? Støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep finnes spredd utover hele landet og gir støtte til utsatte og pårørende med å bearbeide overgrep og seinvirkninger. De kan også hjelpe deg om du er bekymret for et barn. Finn ditt støttesenter her >
  • Alarmtelefonen for Barn og unge har telefonnummer 116 111 Mer info her >
  • Utsatt mann er en organisasjon og nettverk for menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Les mer her >
  • Mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep holder i gjennomsnitt på hemmeligheten i over 17 år før de forteller det til noen. Dette kommer frem i Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) sin rapport med statistikk for de 22 sentrene mot incest og seksuelle overgrep i Norge fra 2013. Rapporten finner du her >

Denne filmen er lagd av Anti og vises under reklamefri dag, 1.Pinsedag, 24.mai på TV2 og TVNorge. Du kan se flere filmer i Jeg er her - kampanjen her >

Les mer om Jeg er her - kampanjen her >