Foto: Redd Barna
Vi kan bli den generasjonen som sørger for at alle barn i verden får tilgang til livreddende vaksiner.

Rapporten «

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
»,  som Redd Barna lanserer i dag, understreker viktigheten av at Norge og andre donorland sikrer finansiering for GAVIs nye strategi fra 2016 – 2020. Over 5 millioner barn vil reddes og rundt 100 millioner sykdomstilfeller kan avverges. Norge må derfor gå foran og øke bidraget vårt til GAVI til 1,25 milliarder kroner, mener Redd Barna.

GAVI er et globalt partnerskap som søker å sikre tilgang til vaksiner i fattige land gjennom støtte fra donorland, internasjonale organisasjoner og partnere fra privat sektor. Målet er 100 prosent vaksinedekning globalt i 2030.

Sterkere helsesystem trengs 

- Vi er ved et veiskille. Barnedødeligheten har gått ned fra 12,7 millioner i 1990 til 6,3 millioner i 2013. Mer enn 75 % av disse barna dør av årsaker vi enkelt kan forhindre. Vi kan bli den generasjonen som sørger for at alle barn i verden får tilgang til livreddende vaksiner, sier Line Hegna, kommunikasjonssjef i Redd Barna.

- Men skal vi få det til, må vi sikre at GAVI får nok penger til å gjennomføre planene for de neste årene. I tillegg må vi styrke fødselsomsorgen, og sørge for nok helsepersonell og mer robuste helsesystemer.

Investering i helsesystemer er viktig ikke bare for å nå fram til alle barn med vaksiner, men også for generelt å sikre barns rett til helse. Redd Barna mener derfor det er viktig at både GAVI og donorland legger vekt på og prioriterer dette.

Giverkonferanse i januar

Foto: Redd Barna
Vaksinasjoner for alle barn i verden vil halvere antallet barn som dør i dag.

GAVI arrangerer giverkonferanse i Tyskland 27.januar, og Redd Barna ber Norge om å bruke anledningen til å annonsere et enda større bidrag til alliansen.

- Vi ber regjeringen, og partiene på Stortinget, sikre en enighet om at det årlige bidraget direkte til GAVI økes med 25 prosent fra 2015 budsjettet til 2016 budsjettet, sier Line Hegna.

Norge er den tredje største, og en svært viktig bidragsyter til GAVI. En økning fra Norges side har stor symbolsk verdi og vil være med på å sikre økte bidrag fra andre sentrale donorer.

Nå ut til alle

GAVI vil framover fokusere på de barna som i dag ikke nås med vaksiner, blant annet barn i krig- og konfliktområder og i geografisk utilgjengelige områder. Vaksinasjoner for alle barn i verden vil halvere antallet barn som dør i dag. 

Vaksinealliansen har siden år 2000 hjulpet mer en 70 av verdens fattigste land til å sikre vaksiner for 440 millioner barn, noe som har bidratt til å redde 6 millioner liv.

- Tross fremgangen får et av fem barn i verden ikke engang tilgang til de mest grunnleggende vaksinene. Redd Barna kjemper for lik og rettferdig tilgang til helsetjenester, og mener vi ikke må gi oss før vi har full vaksinedekning, understreker Line Hegna.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.