Foto: Redd Barna/Hedinn Halldorsson
Redd Barna jobber i Den sentralafrikanske republikk blant annet gjennom aktiviteter som fremmer fred i skolen.

Menneskene i Den sentralafrikanske republikk har opplevd stadige uroligheter siden 1960-tallet, men er lite kjent for nordmenn flest. De siste 2,5 årene har befolkningen levd i konstant konflikt. Redd Barna har gjennomført en studie i landet, der barn ble intervjuet om sin situasjon. Resultatene er nedslående.

- Nærmere tre firedeler av barna mellom 5 og 16 år sier de har sett vold, sier Anne Pedersen, Redd Barnas ekspert på regionen. - De har sett familiemedlemmer og andre de kjenner blitt banket opp, drept eller angrepet med tunge våpen.

I dag holder EUs direktorat for humanitær bistand (ECHO) en konferanse i Brussel, der Den sentralafrikanske republikk er tema. Fokus for konferansen er hva som kan gjøres med krisen, og finne internasjonale donorer som kan bidra i arbeidet framover. Til nå er kun en femtedel av pengene som trengs til oppstartsarbeidet samlet inn. Konferansen kan derfor bli livsviktig for barn og unge som Louise (14).

9 av 10 frykter for eget liv

- Jeg syns vi skal fortelle de voksne at det de har gjort mot oss ikke er bra, mener hun. – Nabolandene våre opplever fred og utvikling, men her i Den sentralafrikanske republikk er det bare vold, vold, vold.

Denne volden har ført til at 65 % av barna vi intervjuet sier de ofte er redde. En fjerdedel er så redde at de ikke tør å gå på skolen, og svimlende 91 % har opplevd frykt for eget liv eller livsfarlig skade.

- Tallene viser den forferdelige virkningen konflikten har på landets barn, mener Pedersen. – Hvis vi ikke får slutt på denne terroren nå, og ikke sikrer at disse barna får den hjelpen de trenger, blir det umulig for denne generasjonen å bygge et bedre Sentralafrikansk republikk.

Finner håp i fredsklubben

Foto: Redd Barna/Hedinn Halldorsson
14 år gamle Louise er president i fredsklubben på skolen, og mener vi må fortelle de voksne at de de gjør ikke er noe bra.

14 år gamle Louise vil endre landet sitt. Som president i fredsklubben på en Redd Barna-støttet skole, er hun på god vei.

- Vi forteller de andre elevene at det ikke er lov til å sloss, sier hun. – Vi sier at vi alle er brødre og søstre, og at vi allerede har nok konflikt i livene våre. Før kom det barn med kniver på skolen, på jakt etter en slåsskamp, men det har vi fått stoppet.

Barna kopierer de voksne, mener Louise. Hun syns det er viktig at de får vite hvor stort behov barna deres har for fred. Redd Barna mener dette er et ansvar ikke Louise kan ta alene, og ber alle som i dag er tilstede på den internasjonale konferansen om å gjøre sitt for at barn i Den sentralafrikanske republikk ikke blir glemt.

Se mer om hva lærer Manita mener bør gjøres for å sikre fred i Den sentralafrikanske republikk: