Hvordan ser ebolasymptomer ut, og hva kan gjøres for å hindre spredning av viruset?

Dette har Redd Barna kurset over 1000 lokale helsearbeidere i Sierra Leone i. Helsearbeiderne jobber med opplysning om viruset i sine lokalmiljø. Til nå har de nådd over 75 000 mennesker, inkludert 40 000 barn, i de rammede områdene med informasjon om viruset. 

Målet er å hjelpe folk i faresonen i Sierra Leone å forstå viruset og holde sine lokalsamfunn trygge. Teamene av helsearbeidere henvender seg til mennesker i områder der viruset har spredt seg raskt, og går fra dør til dør for å snakke med familier om den livsfarlige sykdommen. De er i frontlinjen i kampen mot ebola, armert med informasjonsmateriell og enkle fasiliteter som sikrer god hygiene. Se bilder av hva dette innebærer her. 

Foto: Redd Barna/Louis Leeson
Svært enkelt, men helt nødvendig i kampen mot ebola. Redd Barna jobber for tilgang til håndvasker i Sierra Leone. Denne står utenfor huset til landsbysjefen i During.
Foto: Redd Barna/Louis Leeson
En helsearbeider demonstrerer hvordan håndvaskene kan brukes.
Foto: Redd Barna/Louis Leeson
Mamakoh og Claudetta har lært om hva de kan gjøre for å forhindre smitte av ebola. De benytter seg av håndvasken i During.
Foto: Redd Barna/Louis Leeson
Helsearbeider i During i arbeid. Med tydelige plakater og brosjyrer går de fra dør til dør med informasjon om ebolaviruset.
Foto: Redd Barna/Louis Leeson
Yaema og Isaac har nå lært mer om hvordan ebolaviruset oppfører seg.