- Å få på plass systemer som gjør at ulike land følger opp barns rettigheter er en lang prosess. Det kan ta årevis å endre lover og politikk, og man må både jobbe med myndigheter og drive lobbyvirksomhet over tid, sier Redd Barnas seniorrådgiver på barns rettigheter, Peris Jones.

En av forutsetningene for å sikre barns beste er et godt styresett. Det vil si myndigheter som er åpne om beslutningsprosesser, som gjør informasjon tilgjengelig og etablerer uavhengige institusjoner som skal overvåke arbeidet de gjør. Barneombudet er et eksempel på et organ som skal overvåke og rapportere på barns rettigheter. Norge var det første landet i verden der barn fikk sitt eget ombud, og i år fyller barneombudet 30 år.

- Må jobbe på ulike nivåer

- Norge har en anerkjent ekspertise på dette feltet. Selv i et sterkt og veldrevet demokrati som Norge kan det være utfordringer knyttet til å følge menneskerettighetene i praksis. Derfor trenger vi noen som taler for dem som ikke er en del av majoriteten, sier Jones.

Han understreker at det er viktig å huske på andre aktører som jobber for barns rettigheter, i tillegg til barneombudet.

- Arbeidet på grasrotnivå har mye å si, fordi det skjer nedenfra og opp. Ikke-statlige organisasjoner kan samarbeide og bli en sterk koalisjon for barns rettigheter. Når det jobbes langsiktig med godt styresett for barns rettigheter på ulike nivåer er det en større sjanse for at endringene blir varige, forklarer Peris Jones.

Godt styresett for barn

Temaet for konferansen 26. oktober er nettopp sammenhengen mellom barns rettigheter og godt styresett. Flere eksperter på området vil delta, blant annet Kirsten Sandberg, som er medlem av FNs barnerettighetskomite, og Kimberley Gamble Payne, tidligere spesialrådgiver på barns rettigheter i UNICEF. Fra norsk hold kommer barneombud Reidar Hjermann og Inga-Marthe Thorkildsen, som leder Stortingets nettverk for barns rettigheter. Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang åpner konferansen.