Foto: Redd Barna/Mai Simonsen
Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna, er bekymret over at norsk bistand til utdanning har blitt redusert siden 2009.

Etter 2009 har norsk bistand til utdanning gått ned, stikk i strid med hva Stortinget har bedt om. Når Stortinget nå behandler bistandsbudsjettet for 2012, må de flytte penger til utdanning og slik bidra i den internasjonale kampen for å sikre alle barn sin rett til å gå på skole.

Brookings Institute rapporterer at utdanningsstøtten internasjonalt er i ferd med å stagnere, og at vi i verste fall risikerer en kraftig nedgang. Redd Barna er dypt bekymret for utviklingen.

Redusert bistand til utdanning

FN melder at uten økt internasjonal finansiering til utdanning vil flere barn stå uten utdanning i 2015 enn i dag. Dette er en tragedie for barna som blir fratatt sin soleklare rett til utdanning, og for landene som mister den kompetansen som barna skulle fått. Under behandlingen av stortingsmeldingen om norsk utviklingspolitikk i 2009 vedtok Stortinget å trappe opp bistanden til utdanning, også som andel av den totale bistanden. Regjeringen har ikke lyttet. Siden 2009 har Norge redusert sin bistand til utdanning, både i kronebeløp og som andel av bistanden.

Alle målsetninger for norsk bistand knyttet til fattigdomsreduksjon og utvikling, det være seg grønn vekst, likestilling, redusert barne- og mødredødelighet eller klimatilpasning er avhengig av at befolkningen i utviklingsland får utdanning av god kvalitet som kan sikre at de selv står i førersetet for sitt lands utvikling.