Foto: IKEA
Redd Barna og IKEA samarbeider om å gi barn skolegang og en trygg hverdag. Pengene fra fjorårets kosedyrsalg vil gi mer enn 100 000 barn utdanning.

IKEA har i mange år hatt en kosedyrkampanje før jul, hvor 1 euro fra hvert solgte kosedyr går til Redd Barna og UNICEF. Fra 1. november til 23.desember kan du kjøpe kosedyr i alle IKEAs varehus, og samtidig være med på å gi barn utdanning. Pengene fra kosedyrene går til flere prosjekter for å innfri barns rett til skole og en trygg hverdag. I fjor fikk kosedyrkampanjen inn hele 11,4 millioner euro, som vil gi skolegang og trygghet til flere enn 100 000 barn.

Barn på asylmottak

I år kan du skape enda mer glede ved å kjøpe kosedyr- du kan gi kosedyr til en du ikke kjenner. Du leverer fra deg kosedyret ved utgangen hos IKEA, og så sørger Redd Barna for at gaven kommer frem til barn som bor på asylmottak. Over 4000 barn bor for tiden på asylmottak i Norge. Flere hundre av dem har bodd på mottak i over tre år. Redd Barna mener dette er svært bekymringsfullt. Barn og unge som bor på asylmottak i Norge kommer fra mange forskjellige land, og de har opplevd svært ulike ting i hjemlandene sine. Å være på flukt er en krevende og vond opplevelse, spesielt for barn. I tillegg er hverdagen i asylmottak krevende både for barn og voksne, og ofte preget av ventetid, passivitet og isolasjon. Nå kan du være med på å glede barn ved å gi bort kosedyr, en liten varmende oppmerksomhet i førjulstiden.

Foto: IKEA
Kosedyrkampanjen fra 1.november til 23.desember satser på at mange kjøper fine kosedyr før jul. Da gleder du de barna som får gavene, og de barna som får hjelp av kampanjen.

Rett til skolegang

Redd Barna og IKEA deler synet på at alle barn har rett til skolegang, uansett hvor i verden de bor. Utdannelse gir barn livsviktige kunnskaper, gjør dem bedre i stand til å greie seg i livet og beskytter dem mot fysisk misbruk. Lærere som er opplært i barns rettigheter kombinert med et relevant pensum kan utstyre barn med respekt for menneskerettigheter og den kunnskapen og selvrespekten som er nødvendig for at de kan gjøre noe med den volden og urettferdighetene som omgir dem. Studier viser at barn som får utdannelse blir bedre i stand til å ta vare på seg selv og sin fremtidige familie. Likevel er det 69 millioner barn i verden i dag som ikke får gå på skole, på grunn av fattigdom, diskriminering, krig, konflikt eller kulturelle skikker. Et av landene som kosedyrkampanjen støtter, er Albania. I Albania gir Redd Barna barn med funksjonshemninger bedre skolegang, og reduserer på den måten risikoen for menneskehandel og utnytting. Redd Barna har også et eget undervisningsprogram for minoritetsgrupper, og jobber mot diskriminering og vold i albanske skoler.

Se ungdom fra Albania fortelle om hvordan de har det:

De fine kosedyrene som hjelper mange barn får du i alle IKEAs varehus.