Foto: IKEA
IKEA kommer hvert år med nye kosedyr. Dette er Kattuggla. I 12 år IKEA hatt en kosedyrkampanje, som til nå har hjulpet mer enn 11 millioner barn til å få god skolegang.

Kosedyrkampanjen er et samarbeid mellom IKEA Foundation, UNICEF og Redd Barna. Kampanjen ble lansert første gang for tolv år siden og har siden blitt arrangert hvert år før jul. Ideen er enkel: For hvert kosedyr, hver myke leke og barnebok som blir solgt mellom 9. november 2014 og 3. januar 2015, gir IKEA Foundation én euro til utdanningsprosjekter for barn.

Hjulpet over 11 millioner barn

Formålet med kosedyrkampanjen er å sørge for at fattige barn i utviklingsland får god skolegang. Siden starten har den årlige kosedyrkampanjen bidratt med hele 67 millioner euro og hjulpet mer enn 11 millioner barn i 46 land til å få den gode skolegangen de har rett til.

I Norge har alle barn krav og plikt til skolegang. I mange land i verden er det dessverre for få barn som går på skolen. Det er anslagsvis 57 millioner barn rundt om i verden som ikke går på skole.

Foto: IKEA
Pengene fra IKEAs kosedyrkampanje går til Redd Barnas utdanningsprosjekter for funksjonshemmede barn og barn fra minoritetsgrupper i Øst-Europa og Sørøst-Asia. Dette er Lillgammal, en av IKEAs nye myke leker.

Skolegang er den mest virkningsfulle og effektive metoden for å hjelpe barn ut av fattigdom. Skolegang påvirker hele barnets livssituasjon, fra bedre helse, sikkerhet til flere muligheter. Og den gir barna kunnskap, ferdigheter og selvtillit som de trenger for å gi seg selv ei bedre fremtid. Når et barn begynner – og fortsetter – på skolen, skifter han eller hun ikke bare retning i sitt eget liv, men for fremtidige generasjoner. Og da gir små endringer grunnlaget for stor virkning.

Investerer i barndom

– Vi er veldig stolte over å være en del av IKEAs kosedyrkampanje. Bidragene fra kampanjen betyr at Redd Barna og IKEA Foundation sammen kan investere i barndom. Vi forvandler livene til funksjonshemmede barn og barn fra minoritetsgrupper i Øst-Europa og Sørøst-Asia, de mest sårbare barna. Vi sørger for at millioner av barn får god skolegang, og påvirker kommende generasjoner, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

– Investering i barnas skolegang er den mest effektive måten å hjelpe dem ut av fattigdom på. Gjennom IKEAs kosedyrkampanje og samarbeidet med Redd Barna og UNICEF har vi bidratt til å gi mer enn 11 millioner barn bedre skolegang. God skolegang er avgjørende for å hjelpe barna med å skape ei bedre fremtid for seg selv og familiene sine, sier Per Heggenes, administrerende direktør i IKEA Foundation.