Foto: Redd Barna/ Anna Kari
Utdanningen, spesielt for jenter, er en viktig faktor som kan bidra til å redde barns liv og bidra til å redusere veksten i verdens befolkning.

Flere enn 20.000 barn dør hver dag, de fleste av sykdommer som er enkle å forebygge, som diaré og lungebetennelse.

Redd Barna peker på at å redde barns liv, bedre familieplanleggingen og øke utdanningen for kvinner er tre faktorer som alle vil bidra til å redusere veksten i verdens befolkning.

- Vi må ta befolkningsveksten på alvor. Men i de fattigste landene er problemet at foreldrene bekymrer seg for at barna skal dø. Det er forståelig at mange da velger store familier, sier Wang.

Investere i bedre helsetilbud

Internasjonale Redd  Barna oppfordrer  verdens regjeringer til å investere mer i bedre helsetilbud, inkludert flere helsearbeidere i utviklingsland.

- Det må investeres i helsearbeidere fordi de gir tilgang til informasjon om prevensjon og reproduktiv helse, oppfølging under graviditet og fødsel og i de første barndomsårene. Dette er nødvendig for å sikre en utvikling hvor kvinner kan planlegge sine graviditeter og for å redusere mødre- og barnedødeligheten, sier Wang.

En mor fra Tsjad, et av verdens aller fattigste land, føder i gjennomsnitt seks barn. Det samme gjaldt for Botswana på begynnelsen av 1980-tallet, men etter at landet har investert tungt over lang tid på bedre helsetjenester har barnedødeligheten i dette landet blitt halvert. I dag føder en mor fra Botswana i gjennomsnitt tre barn, mens tallet for Norge og Storbritannia er rundt 2.

Foto: Redd Barna/ Leah Tepper Byrne
Dagens verdensborger nr 7 milliarder har større mulighet til å fylle fem år enn sine forgjengere. Takket være lokal innsats på helseklinikker og lokale helsearbeidere rundt om i verden, reduseres barnedødeligheten sakte men sikkert.

Født til et liv i fattigdom

Nøyaktig hvor barn nummer 7 milliarder ble født i morges er umulig å si, men sannsynligheten er størst for at barnet ble født til et liv i fattigdom i India. Bare i dette landet alene dør 5.000 barn under fem år hver dag.

- Etter hvert som vi klarer å redusere barnedødeligheten globalt, håper vi at foreldrene vil føle seg tryggere på at barna vil overleve, og dermed reduserer størrelsen på sine familier, sier Wang.

Hvert år dør 7,6 millioner barn før de fyller fem år. De fleste av disse barn har levd sine korte liv i fattige land, der infeksjoner og sykdommer er vanlig og de aller fleste aldri har sett en helsearbeider i sitt liv. Heldigvis gjøres det allerede fremskritt på dette området. Dagens verdensborger nr 7 milliarder har større mulighet til å fylle fem år enn sine forgjengere. Da barn nr 5 milliarder ble født i 1987, nådde ett av ni barn aldri fem år. I dag er tallet ett av 16.