Foto: LUCA KLEVE-RUUD
Norge bidrar i år med 200 millioner kroner til Global Partnership for Education. Det er en dobling av bidraget. Over en fireårsperiode planlegger Norge å støtte Global Partnership for Education med 550 millioner kroner.

Det globale partnerskapet for utdanning(GPE) holdt for første gang nylig en giverkonferanse. Fra norske myndigheters side deltok blant annet de politiske rådgiverne Arvinn Eikeland Gadgil i Utenriksdepartementet og Sylvi Bratten i Kunnskapsdepartementet. Redd Barna var også til stede på konferansen.

Under giverkonferansen i København viste Norge som et sentralt bidragsland i partnergruppen en offensiv holdning til satsing på utdanning internasjonalt. Politisk rådgiver Arvinn Eikeland Gadgil i UD gikk inn for en dobling av Norges bidrag til GPE i år: - Norge bidrar med 200 millioner kroner til partnerskapet i år. Totalt for fireårsperioden planlegger vi en støtte på 550 millioner kroner. Norge har vært med i partnerskapet fra starten av, som den femte største giveren, sier Eikeland Gadgil til www.regjeringen.no. Han peker på viktigheten av å støtte det globale partnerskapet for utdanning, som vil bidra til at målet om utdanning for alle kan oppnås.

Foto: Redd Barna/Mai Simonsen
Generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna mener økt fokus på leseferdigheter er viktig. - Det er ikke antall år på skolebenken som teller, men at barna faktisk får et læringsutbytte. Derfor setter Redd Barna leseopplæring sentralt i sin nye utdanningsstrategi, sier Wang.

Norsk opptrapping av bidrag

Redd Barna er glad for et økt norsk engasjementet innen utdanning, og roser norske myndigheters dobling av finansieringen til det globale partnerskapet for utdanning(GPE) i år. - Resultatet av giverkonferansen og signalene om økt norsk satsing på utdanning gjennom GPE er et skritt i riktig retning. Norge har doblet sin finansiering for i år, og har også økt sitt bidrag for de neste fire årene. I statsbudsjettet ble det lovet 100 millioner  kroner per år i 3 år. Nå lover norske myndigheter 550 millioner kroner fordelt på 4 år, sier generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna.

Nå håper Redd Barna at Norge, og andre donorer følger opp innsatsen ved også å øke den bilaterale investeringen til utdanning.

- Vi ber om at dette er starten på en opptrapping av regjeringens bistand til utdanning. Vi har sett med bekymring på at utdanning siden 2009 har gått ned, både som andel av den totale bistanden, men også i faktiske kronebeløp! Det ville vært flott å se en økning framover som aktivt følger opp Stortingets vedtak fra 2009 om at utdanning skal øke både i kroner og som andel av bistanden, sier Wang.

Foto: Utenriksdepartementet
- Giverland og organisasjoner bidro til at målet for konferansen ble nådd. Vi fikk 1,5 milliarder nye dollar for å hjelpe barn gjennom grunnutdanning de neste fire år, sier politisk rådgiver Arvinn Eikeland Gadgil i UD.

Store utdanningsutfordringer i konfliktområder

GPE-konferansen i København fremhevet spesielt tre viktige områder: jenters utdanning, viktigheten av å fokusere på læring og utdanning i sårbare stater.

- Temaer som alle er viktige for Redd Barna, understreker Wang. Under konferansen arrangerte Redd Barna en paneldebatt med fokus på utdanning i konfliktberørte land. Utfordringene er store i forhold til å oppnå målet om utdanning for alle. 67 mill barn går i dag ikke på skole. Over 40 % av disse barna bor i konfliktberørte land. Samtidig går altfor mange barn på skolen uten å lære. Redd Barna mener derfor at økt fokus på leseferdigheter er svært viktig.

- Det er ikke antall år på skolebenken som teller, men at barna faktisk får et læringsutbytte. Derfor setter Redd Barna leseopplæring sentralt i sin nye utdanningsstrategi, sier Tove R. Wang.

Politisk rådgiver Arvinn Eikeland Gadgil i Utenriksdepartementet er godt fornøyd med resultatet av konferansen.

- Giverland og organisasjoner bidro til at målet for konferansen ble nådd. Vi fikk 1,5 milliarder nye dollar for å hjelpe barn gjennom grunnutdanning de neste fire år, sier Eikeland Gadgil til www.regjeringen.no. Australia og Storbritannia var giverne som ga mest.

Selv om giverkonferansen i København fikk inn friske midler til utdanning er det fortsatt store utfordringer i arbeidet med å sikre skolegang for alle.

- Jobben er ikke gjort. Det er fortsatt 67 millioner barn i verden som ikke går på skole. Bortimot halvparten av disse lever i konfliktfylte og sårbare stater. Det er viktig å heve kvaliteten og bidra til at barn i sårbare stater får mulighet til å gå på skole, sier Eikeland Gadgil.

Fakta om Globalt partnerskap for utdanning:

Partnerskapet startet i 2002.

19 millioner nye barn har fått utdanning i grunnskolen.

37 fattige land har fått støtte til sine egne utdanningsplaner.

Utviklingslandene som er med i partnerskapet har selv økt sine utdanningsbudsjetter de siste ti årene med opp mot 9 prosent i året.

Les mer om Global Partnership for Education her:

Kilde: www.regjeringen.no