For første gang i historien, er komplikasjoner etter for tidlige fødsler blitt den ledende dødsårsaken blant små barn, foran lungebetennelse. Av de 6,3 millionene barna under 5 år som dør hvert år, er nesten 1,1 millioner fortidligfødte, i følge ny forskning publisert i tidsskriftet The Lancet.

De aller fleste av de premature barna som ikke overlever, dør i løpet av de 28 første dagene i livet. 

Høye tall i alle deler av verden

Landene der det er flest premature blant barna som dør før de blir 5 år, er India (361.600), Nigeria (98.300) og Pakistan (75.000). Noen av landene med høyest dødelighet ligger i Vest-Afrika, særlig land som Sierra Leone og Liberia som nå er rammet av ebola. Flere kvinner enn tidligere føder nå uten helsehjelp på grunn av epidemien, noe som øker risikoen for komplikasjoner for de fortidligfødte.

Men også land som USA og Indonesia ligger på listen over de ti landene i verden med flest dødsfall blant fortidligfødte. Til sammenligning døde 35 premature barn i Norge i 2013, som en direkte konsekvens av at de ble født for tidlig.

- Noe av det viktigste vi kan gjøre for å redde flere fortidligfødte er å sørge for at alle fødende kvinner blir tatt vare på av kvalifisert helsepersonell, sier Kim Terje Loraas, politisk rådgiver i Redd Barna.

Skal finne ut hvordan vi kan redde flere

Foto: Redd Barna
Kvalifiserte jordmødre kan redde mange liv. Her fra et sykehus i Brasil.

Barnedødeligheten i verden er nesten halvert siden 1990. Vaksiner, malarianett og bedre tilgang på hiv-medisiner og antibiotika, har reddet mange av de små barna. Men dødeligheten blant fortidligfødte barn har i følge Verdens Helseorganisasjon bare gått ned med 2 prosent. Skal vi få barnedødeligheten ytterligere ned, er det de nyfødte og spesielt de premature barna som må reddes.

- Da trengs flere helsearbeidere og jordmødre. Utdanning av helsepersonell bør derfor være en hovedprioritet for verden framover, sier Loraas.

En gruppe på over 200 forskere skal de nesten fem årene jobbe for å finne ut mer om både årsakene til premature fødsler, og hvordan vi kan redde de barna som blir født for tidlig.  

Farger verden lilla

Verdens prematurdag markeres 17.november for å skape oppmerksomhet rundt fortidligfødte og utfordringene de og mødrene deres møter. Verden over vil bygninger bli farget lilla i anledning dagen.

Også i Norge vil bygninger og steder bli lilla denne dagen: Tjuvtitten på Tjuvholmen i Oslo, Telenor Arena i Bærum, Slottsfjellet i Tønsberg og Ulriken i Bergen, skriver Prematurforeningen.