Foto: Redd Barna / Rebecca Jafari
Fire tusen barn lever i dag barndommen sin i norske asylmottak. Nå skal 4- og 5-åringer likevel få mulighet til å gå i barnehage. (Fra utstililngen "Først og fremst barn")

Fredag ble avtalen om Statsbudsjettet 2015 signert av regjeringspartiene og støttepartiene på Stortinget, Krf og Venstre. Resultatet er et budsjett som er bedre for barn enn først foreslått.

1 % skulle bare mangle

Når det gjelder hvor mye av inntektene våre, bruttonasjonalinntekt (BNI), som skal gå til bistand og utvikling, var denne først foreslått redusert til under 1 %.

Takket være KrF og Venstre blir dette endret på, og bistanden opprettholdes på 1 % av BNI.

– Økningen er et viktig signal om at Norge fortsatt ønsker å være et foregangsland i internasjonal utvikling. Vi bruker 99 % av inntektene på oss selv, det skulle bare mangle at vi ikke setter av 1 % til bistand, sier kommunikasjonssjef i Redd Barna Line Hegna.

Endringene i budsjettet gjør at Norge kan bidra til at enda flere barn får rettighetene sine innfridd, sier Hegna.

Bedre, også i Norge

Når det gjelder situasjonen for barn i Norge, har forhandlingene med sentrumspartiene gjort budsjettet ser bedre ut enn først fryktet. Redd Barna er blant annet svært fornøyd med at 4- og 5-åringer som bor i asylmottak ikke mister støtten til barnehageplass, som først foreslått, men fortsatt får gå i barnehage.

Samtidig får Redd Barna ikke gjennomslag for at også 3 og 4 år gamle barn på asylmottak skal få samme mulighet som andre barn i Norge til barnehageplass. Storsatsningen på barnehager gjelder altså ikke disse barna.

Mer til skolehelsetjeneste…

Redd Barna er også glade for at regjeringen med dette budsjettforliket nå har bestemt seg for å satse på skolehelsetjenesten og helsestasjoner for å bekjempe vold og overgrep. Budsjettet støtter nå opp om tiltaksplanen mot vold mot barn som ble lagt fram torsdag.

Samtidig er det uklart i hvilken grad økningen er øremerket. I motsatt fall kan det bety at kommunene likevel ikke kommer til å prioritere dette arbeidet neste år.

 …og til barnehus

I Redd Barnas innspill til regjeringens forslag til statsbudsjett ba vi om at satsningen på det kommunale barnevernet ble opprettholdt og videreført. En økning på ytterligere 105 millioner er nødvendig for å få opprettet 150 sårt trengte nye stillinger i det kommunale barnevernet. En økning på 20 millioner, som nå foreslås, vil neppe være nok til å dekke det enorme behovet det kommunale barnevernet står ovenfor.

Barnehusene opplever økt pågang og lang ventetid, og Redd Barna har bedt om en økning til barnehusene. Vi er glade for at regjeringen styrker barnehusene med 25 millioner kroner. Samtidig er det uklart om saker som barnehusene nå også får ansvaret for saker som omhandler menneskehandel med barn. I så fall innebærer budsjettet ingen reell styring av barnehusene, snarere tvert imot.

Oppsummert mener Redd Barna at Statsbudsjettet for 2015 har blitt et mye bedre budsjett for barn., enn først foreslått av regjeringspartiene. Vi er imidlertid ikke helt i mål før det kan kalles et budsjett som innfrir alle barns rettigheter.