Foto: Redd Barna
Redd Barna og programvareselskapet Symantec har inngått en avtale hvor inntektene går til Redd Barnas arbeid for beskyttelse av barn.

Avtalen Redd Barna og Symantec har inngått er et nordisk samarbeid, og innebærer at Symantec støtter Redd Barna i de nordiske landene med 50 000 euro.

Samarbeidsavtalen mellom Redd Barna og Symantec gjør at hver gang noen kjøper et aktuelt kampanjeprodukt fra Norton, støtter programvareselskapet Symantec Redd Barnas arbeid med en euro.

Symantec har laget 50 000 spesielle magebånd, såkalte "bellybånd”, som plasseres på Norton sine produkter. Båndet er påført en tekst som forteller kjøperen om Symantecs bidrag til Redd Barna. Symantec promoterer gaven gjennom å sette magebånd på sine produkter i butikk.

Det er Redd Barna i Finland som organiserer kampanjen på vegne av søsterorganisasjonene i de nordiske landene. Inntektene fra samarbeidet fordeles jevnt mellom Redd Barna-organisasjonene i Finland, Norge, Sverige og Danmark.

Prosjektleder Monica Videm i Redd Barna sier det er veldig spennende med et nordisk samarbeid, og at Redd Barna-organisasjonene i de nordiske landene jobber mye med å få slike nye samarbeid på plass. Videm har stor tro på at avtalen mellom Symantec, og Redd Barna-organisasjonene i de nordiske landene kan bidra positivt til et økt nordisk samarbeid på sikt.

Redd Barna vil benytte bidraget på 50 000 euro fra Symantec i sitt internasjonale programarbeid for beskyttelse av barn.