Foto: Redd Barna
Redd Barna er i gang med nødhjelpsarbeidet blant de flomrammede. I Honduras bidrar vi med rent vann, helsetjenester og andre ting familiene har akutt behov for.

- Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, og samarbeider tett med myndighetene i de tre landene. Noen områder er så vanskelig tilgjengelig at vi må bruke hester for å nå fram med nødhjelp, sier regionkoordinator for Redd Barnas arbeid i Latin-Amerika, Bjørn-Richard Monsen.

Regntiden startet i juli og skal normalt vare ut oktober. Den siste uken har det imidlertid regnet så kraftig at det har ført til flom og oversvømmelse i store områder. I Guatemala er 500 000 mennesker rammet av flommen, i Nicaragua 130 000 og i Honduras 70 000. I alle tre land har presidentene erklært nødhjelpssituasjon.

Fattige rammes hardest

Foto: Redd Barna
Mange har fått ødelagt husene sine og mistet alt de eide. Også avlinger er ødelagt, og fattige bønder vil trenge hjelp i lang tid framover.

- Disse menneskene har mistet sine hjem og alt de eide. De trenger husly, mat, rent vann og helsehjelp. Avlingene deres er også ødelagt, og fattige bønder som lever av det de dyrker selv vil trenge hjelp i lang tid framover. De som har rømt fra vannmengdene vil komme tilbake til ingenting, forteller Monsen.

Redd Barna er særlig bekymret for barna, som er utsatt for sykdommer som malaria, denguefeber og svineinfluensa. De har i tillegg mistet muligheten til å gå på skole på grunn av flommen.

Konstant frykt

- Barna i denne utsatte regionen lever i konstant frykt for at det skal skje en ny naturkatastrofe. Nå har mange måttet søke tilflukt i skoler og samfunnshus, og det er usikkert om de kan flytte hjem igjen. For at de skal få en sjanse til å bearbeide det de har opplevd lager vi barnevennlige områder hvor de kan leke og få en følelse av normal hverdag, forklarer Bjørn-Richard Monsen.

Redd Barna er den største norske organisasjonen i regionen. Guatemala, Nicaragua og Honduras har dårlig kapasitet på å kunne hjelpe sine innbyggere, og Redd Barna samarbeider med myndighetene for å nå fram med hjelp til flest mulig.