Foto: Redd Barna
Frivillige i region nord er engasjert på mange felt.

Slik kan du engasjere deg

Redd Barnas medlemmer og frivillige i Nord-Norge er engasjert i alt fra innsamlingsaksjoner, kampanje- og informasjonsarbeid til asyl- og flyktningbarns rettigheter. Tre ansatte jobber ved regionkontoret.

Aktiviteter med barn.
Våre frivillige organiserer fritidsaktiviteter for barn og unge på asylmottak, nylig bosatte barn og barn som har opplevd vold i nære relasjoner.

Kampanje, innsamling og lokalt påvirkningsarbeid. 

Redd Barna-grupper bidrar i arbeidet med innsamlinger, lokalpolitisk påvirkning og engasjement rundt kampanjer.

Redd Barna-grupper i Region Nord 

  • Bodø
  • Finnsnes
  • Hadsel
  • Harstad
  • Tromsø
  • Alta

Krav til frivillige

Alle frivillige må tegne medlemskap i Redd Barna (medlemskontingenten er 200 kroner for ett år). Er du under 25 år, kan du melde deg inn i Redd Barnas ungdomsorganisasjon PRESS for 50 kroner her > Det gir deg også fulle medlemsrettigheter i Redd Barna.

Vil du arbeide direkte med barn, må du skrive under på våre retningslinjer for frivillig arbeid og levere vandelsattest.

Kontakt oss

Lyst til å engasjere deg i Redd Barna? Eller har du andre spørsmål? Ta kontakt med en av oss på regionkontoret!

Kontakt Region Nord