Foto: Redd Barna
Bildet er fra Redd Barnas ballbinge under Hove-festivalen, hvor festivalgjengere ble oppfordret til å hoppe i bingen og diskutere blant annet flyktning- og asylbarns rettigheter.

Slik kan du engasjere deg

Redd Barnas medlemmer og frivillige på Sørlandet er engasjert i alt fra innsamlingsaksjoner og informasjonsarbeid til asyl- og flyktningbarns rettigheter. Fire ansatte jobber ved regionkontoret.

Aktiviteter for asyl- og flyktningbarn på mottak, for barn som har opplevd vold i nære relasjoner og for nylig bosatte flyktningfamilier. Våre frivillige organiserer fritidsaktiviteter for barn og unge på asylmottak, og for barn og unge som har opplevd vold i nære relasjoner. Frivillige er også støttespillere for nylig bosatte flyktningfamilier. Ta kontakt med regionkontoret for mer informasjon.

Kampanjer, innsamling og lokalt påvirkningsarbeid

Medlemmene i Region Sør bidrar til Redd Barnas arbeid blant annet gjennom innsamlinger, lokalt påvirkningsarbeid og engasjement i kampanjer. 

Aktivitetsgrupper i Region Sør

Agder

 • Redd Barna Kristiansand 
  Kampanjearbeid, innsamlinger, arrangement, informasjonsarbeid m.m.
  Kontaktperson: Region Sør regionsor@reddbarna.no

 • Redd Barna Mandal
  Kampanjearbeid, arrangement, informasjonsarbeid m.m.
  Kontaktperson: Monica Hægeland: 952 80 689 og Hilde Witsø: 464 18 615

Telemark

 • Redd Barna Sauherad
  Kampanjearbeid, innsamlinger, arrangement, informasjonsarbeid m.m.
  Kontaktperson: Gunhild K. Ripegutu: 907 68 778

 • Redd Barna Skien
  «Kulturvenn» intergreringsprosjekt for bosatte asylsøkere i samarbeid med Skien kommune. Kampanje og informasjonsarbeid i ulike former; stands og arrangementer.
  Kontaktperson: Anne Vad: 917 81 489

Agder

Krav til frivillige

Alle frivillige må tegne medlemskap i Redd Barna (medlemskontingenten er 200 kroner for ett år). Er du under 25 år, kan du melde deg inn i Redd Barnas ungdomsorganisasjon PRESS for 50 kroner her > Det gir deg også fulle medlemsrettigheter i Redd Barna.

Vil du arbeide med barn på asylmottak, eller med bosatte flyktninger, må du også skrive under på våre retningslinjer for frivillig arbeid og levere vandelsattest.

Kontakt oss

Lyst til å engasjere deg i Redd Barna? Eller har du andre spørsmål? Ta kontakt med en av oss på regionkontoret!

Kontakt Region Sør