Søk

Filtrer søket på:
 1. Det nærmer seg sommerferie for både frivillige og ansatte, og vi tar et tilbakeblikk på hva vi sammen har fått til for barn i Norge denne våren.

  Les mer

 2. Søndag 3. Juni var Redd Barna Trondheim til stede på bydelstorget på Voll gård for å informere om alarmtelefonen og oppfordre folk til å si ifra dersom de har mistanke om at et barn opplever vold og overgrep. For de litt yngre stilte de frivillige opp med ansiktsmaling, noe som skulle vise seg å falle i smak.

  Les mer

 3. -Det føltes godt at svaret kom så raskt, sier Aneela Khan. I forbindelse med Redd Barnas forstyrringsuker tok hun initiativet til å få ordføreren i Moss til å signere ordføreroppropet.

  Les mer

 4. Hvordan snakker vi med barn ved mistanke om overgrep? Du finner svar på dette og lignende spørsmål på nye nettsider www.la-sta.no – La stå!

  Les mer

 5. I dag er det FNs internasjonale dag for barn utsatt for vold og overgrep. Hva gjør vi når vi er bekymret for et barn? Hvem sitt ansvar er det å bry seg? De fleste av oss velger altfor sjelden å forstyrre, skriver Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

  Les mer

 6. I Kristiansand har Redd Barnas lokalforening startet opp en helt ny Barnerettighetsgruppe. Medlemmene har som oppgave å formidle barns rettigheter til aktuelle målgrupper i samfunnet, og første post på programmet er Forstyrringsukene.

  Les mer

 7. Skal forstyrre igjen! - 31.05.2012

  Det er tid for å bli forstyrret igjen. Gjennom Forstyrringsukene setter Redd Barna igjen fokus på vold mot barn. -Større åpenhet om vold og overgrep mot barn er nødvendig, sier Zoë Øiestad i Redd Barna.

  Les mer

 8. Du kan gjøre en livsviktig forskjell for et barn ved at du bryr deg og handler. Det har vært budskapet i Redd Barnas kampanje "Vennligst Forstyrr!" som markeres med forstyrringsuker over hele landet.

  Les mer

 9. Redd Barna inviterer i samarbeid med Reddesmå og Høgskolen i Oslo og Akershus til åpning av utstillingen: Hvis klær kunne fortelle.

  Les mer

 10. Redd Barna ber om egne planer rettet mot ungdom når Regjeringen utarbeider en handlingsplan mot voldtekt. Voksne må lære unge å sette grenser, og å se forskjell på sunn og usunn utprøving i ungdomstiden.

  Les mer

 11. Regjeringen har nå kommet med en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Redd Barna synes det er bra at arbeidet mot vold fortsetter, men savner at barns stemmer blir hørt og at barn får informasjon om vold og overgrep.

  Les mer

 12. Bergen Student Press inviterte nyleg studentar på lærar- og førskulelærarutdanninga på Høgskulen i Bergen til faglunsj om vald og seksuelle overgrep mot born.

  Les mer

 13. Tidligere kampanjeleder i Redd Barna, Monica Borg Fure, har snakket med kvinner og barn som har levd med vold i familien. Kvinnenes og barnas historier har blitt til teaterforestillingen ”Å leve på kode 6”.

  Les mer

 14. Redd Barna sender nå ut workshop-materiale til 10 000 barnehager og skoler, for å få dem til å gjennomgå sine rutiner for å melde fra til barnevernet. Fortsatt er det få barnehager som melder fra om barn de er bekymret for.

  Les mer

 15. Nesten 50 000 barn og unge i Norge fikk hjelp fra barnevernet i fjor. Det var sju prosent flere enn året før.

  Les mer

 16. Forstyrring i Bergen - 09.06.2011

  Lørdag stod Redd Barna, Press, Senter mot Incest og teatergruppen "kom nærmere" på stand i Bergen - målet var å forstyrre, og det klarte de!

  Les mer

 17. Mens overgrepssaken i Alvdal var oppe i tingretten, undertegnet ordføreren i Alvdal Redd Barnas ordførerdugnad mot vold og overgrep. Hun er en av nesten 100 ordførere i Norge som har lovet å gjøre mer for utsatte barn.

  Les mer

 18. Tre ministre avga i fjor løfter om hva de ville gjøre for å bidra til å styrke beskyttelsen av barn i Norge. Nå følger Redd Barna opp, for å sørge for at politikerne holder løftene.

  Les mer

 19. Frokost mot vold - 27.05.2011

  Redd Barna arrangerer barnerettighetsfrokost onsdag 1. juni, et nyetablert forum for kunnskap, debatt og refleksjon om barns rettigheter i Norge.

  Les mer

 20. Det nærmer seg Forstyrringsuken - Redd Barnas nye, nasjonale aksjonsuke som skal sette fokus på barns rett til beskyttelse mot omsorgssvikt, vold og overgrep.

  Les mer

Synes du flere burde lese dette?